من دنبال این کتاب می گردم

حدود دو دهه پیش رمانی خواندم از نویسنده ای با نام «یانوش کورچاک» با نام «هنس کوچک».
این رمان دو جلدی بود و اگر اشتباه نکنم انتشارات نگاه جلوی دانشگاه آن را منتشر کرده بود و سیر حکومت رسیدن یک کودک و خواسته هایش را برای یک کشور و سپس رشد یافتن و بزرگ شدنش را نشان می داد و خلاصه یک درس دو واحدی تئوریهای انقلاب بود و فوق العاده.
من این کتاب را نداشتم اما از دوستی گرفتم و خواندم و پس دادم و باز گرفتم و خواندم و پس دادم تا چهار پنج بار. این کتاب دیگر - ظاهراً - منتشر نشد و در مراکز فروش کتابهای به اصطلاح دست دوم هم پیدایش نکردم تا امروز.
اگر کسی از دوستان بتواند این کتاب را برایم تهیه کند، آن را به قیمتی که درخواست کند خواهم خرید.

از پلاس خودم در اینجا.

مشخصات کتاب را یکی از دوستان برایم ارسال کرده است.

/ 0 نظر / 88 بازدید